Εταιρεία εκδόσεων και διαφήμισης. Εκδίδει τα εβδομαδιαία TV24 και TiVi Σίριαλ με όλες τις παράλληλες εκδόσεις τους. Έχει στην κατοχή της τα www.tv-24.gr και www.tivi-sirial.gr. Επίσης παρέχει και διαφημιστικές υπηρεσίες στο κοινό (σποτ, μαγνητοσκοπήσεις, μοντάζ, φυλλάδια, εκτυπώσεις κλπ.).