Ο Όμιλος αποτελείται από τις εταιρείες «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ – DOUSIS COM» και «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. – POWER PEOPLE».

Η εταιρεία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ – DOUSIS COM» ξεκίνησε τις εργασίες της το 2005 και από τότε μέχρι και σήμερα, για 10 συνεχόμενες χρήσεις, σημειώνει απόλυτα θετικά ισοζύγια χάρη στην επιμονή και την προσπάθεια τόσο των ιδιοκτητών όσο και των υπαλλήλων ώστε να υπάρξει συνέχεια για πολλά ακόμη χρόνια.

Η εταιρεία «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. – POWER PEOPLE» ξεκίνησε τις εργασίες της το 2010, παρουσιάζοντας κι αυτή θετικά αποτελέσματα παρά τη γενικότερη κρίση και ύφεση που μαστίζει την ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια.

Μότο του Ομίλου είναι το «στην κρίση θα επιβιώσουν μόνο οι ισχυροί» και κύριος σκοπός όλων μας η επίτευξη αυτού του στόχου, δηλαδή η εδραίωσή του στους ισχυρούς του κλάδου των εκδόσεων στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.